"Чудната красота на местността, вечната песен на реката и великото спокойствие на планината плениха моя чичо и той с благоговение говореше пред своя брат за този вълшебен край, непознат до тогава. А когато наближихме паметника на Бенковски, той се спря, загледа се в насрешния баир, целият покрит с вековна гора, и рече: "А аз съм описал тази местност като пустош" Думи за Вазов и неговия поклон пред красотата на Рибарица
Със сигурност Рибарица е едно от най-красивите места на България. Името на селцето идва от богатите на  пастърва река Вит и нейните притоци. Селото е на 12 км източно от гр. Тетевен и на 120 км от София. Скътано е на  височина  600 м в пазвите  на три резервата – Кашка, Царичина и Боатин в северните склонове на главната  старопланинска верига.   През Рибарица тече река Бели Вит, която извира от подножието на връх  Вежен. Основната  част на курортното  селище се точи покрай реката и шосето, а Брязово, Гурньово, Костина и Заводна са основните махали, кръстени на  рекичките, които се спускат към Бели Вит. Край тях има много стръмни ливади, по които растат маточина, лудо  биле, чемерика и валериана.  
Hotel with traditions ESTABLISHED 2004
  Ric-m Hotel for you & your family   NEW      2011-2015 www.hotelricm.bg